Dvojitý rybársky uzol

Uzlov je veľké množstvo, od jednoduchých až po rôzne okrasné. Ak sa budeme rozprávať o lezeckých uzloch, tak pre športové lezenie ich potrebujete asi tak 5 až 7. Ak pridáme aj špecialitky, tak sa zmestíme do okrúhlej desiatky. Samozrejme, kto chce, môže sa naučiť aj 20. Hlavné však je, vedieť použiť ten najlepší v danej situácii.

Medzi základné uzly, ktoré by mal každý horolezec poznať patrí okrem osmičkového uzla, s ktorým sa naväzujete (a mali by ste ho vedieť aj o polnoci), aj dvojitý rybársky uzol. Ak si viažete poistný uzol za „osmičku“ ako sme vám to priblížili v našom článku Ako sa správne naviazať, tak ho už viete – ani o tom neviete :). Dobré, však?

Dvojitý rybársky uzol slúži hlavne na spájanie lán a pomocných šnúr, kedy vytvára pevné spojenie s malou stratou pevnosti v ňom. Jeho najčastejším použitím je tvorba slučiek na zdrhovacie uzly (alebo ste sa stretli s názvom prusiky), či spájanie lán pri dlhom top-rope alebo zlaňovaní.

Medzi hlavné výhody dvojitého rybárskeho uzla patrí jeho pevnosť a možnosť spájať aj laná rôzneho priemeru. Nevýhodou môže byť jeho ťažké povoľovanie po zaťažení.

Avšak aj takýto jednoduchý uzol vie narobiť ľudom pri viazaní problémy a nevedia ho uviazať správne. Pri spájaní guľatých slučiek či lán je dôležité aby sme voľné konce točili oproti sebe. Potom výsledné uzly do seba nádherne zapadajú a uzol je tak zaviazaný najlepšie, ako sa len dá. To je rovnaké, ako keď nad neupratanou „osmičkou“ kývnete rukou, veď to je dobre. A potom nedajbože to rozviazať… Pri každom uzle platí, že je uviazaný na 100% dobre alebo zle. Nič medzi neexistuje.

Obrázky ukazujú postup viazania, ktorý keď dodržíte, nemôže sa to nepodariť. Zobrazený je pohľad, ako sa na uzol pozeráte, keď ho viažete pred sebou. Všimnite si smer samotných prameňov pri krížení. Pri viazaní druhého uzla obtáčate šedé lano okolo bieleho, ako keby ste pokračovali v špirále, nie opačne – čiže nesnažíte sa lano odtočiť, ale zatočiť.

Postup viazania dvojitého rybárskeho uzla:

 

Výsledok:

Na prvom obrázku nižšie je znázornený uzol pri pohľade spredu. Druhý obrázok ukazuje uzol zo zadnej strany, kde pramene musia ísť pekne paralelne vedľa seba. Ak ste dospeli k tomuto výsledku, máte uzol zaviazaný správne.

Ako sa správne naviazať – sedací úväz

Jednou zo základných vecí, ktoré by mal každý horolezec vedieť je naviazať sa. Spôsobov ako to urobiť je viacero. V tomto článku sa pozrieme na základné naviazanie dvojitým osmičkovým uzlom na samostatný sedací úväz. Je to klasický spôsob naviazania, s ktorým sa stretnete na každom kroku. Osmičkový uzol je dostatočne pevný a ľahko ho skontroluje aj nováčik. Použitie samostatného sedacieho úväzu je vhodné hlavne na umelé steny. Pre lezenie na skalách a v horách odporúčame použitie sedacieho úväzu v kombinácii s hrudným.

Pri každom viazaní uzla je dôležité sa na to poriadne sústrediť. Keď sa ľudia naväzujú, naučte sa nerozprávať a nevyrušovať ich. Pri viazaní uzla by sa mala ich pozornosť upriamovať iba na tú činnosť a nemali by byť zbytočne rozptyľovaní – viažu „životne dôležitý uzol“. Rovnako dôležité, ako uviazanie uzla, je aj vzájomná kontrola. Nikto nie je taký dokonalý, aby nemohol chybovať. Je preto úplne jedno, či je to váš prvý alebo 95428-mi deň. Vždy by ste sa mali navzájom skontrolovať, pretože najviac chybujúcim článkom pri lezení je vždy človek.

Poďme sa teda naviazať.

Postup naviazania

V prom rade si potrebujete odmerať správnu dĺžku lana. Tá záleží predovšetkým od hrúbky lana. Čím je lano hrubšie, tým viac ho budete na naviazanie potrebovať. Odhadom je to približne od zeme po pás. Praxou s vlastným lanom prídete na to, aká je tá správna dĺžka pre vás.

Pred tým ako začnete prevliekať lano cez úväz je potrebné si vytvoriť najprv osmičku podľa postupu na obrázkoch. Ak ste pravák, ľavou rukou lano držíme – nemanipulujeme. Pravou rukou otáčate v mieste namerania lano medzi prstami v smere hodinových ručičiek.

 

 

Do vzniknutého oka následne vložíte voľný koniec lana, ktorý pretiahnete až vám vznikne osmičkový uzol.

Takto pripravené lano môžeme začať prevliekať cez sedací úväz. Ak sa naväzujete na klasický horolezecký sedák, nájdete na ňom dve naväzovacie oká, akési „tunelíky“. Jeden sa nachádza na bedrovom páse a druhý na moste nohavičiek. Koniec lana je potrebné prevliecť oboma týmito „tunelíkmi“. Po prevlečení, potiahnite uzol až úplne na dotyk s horným „tunelíkom“ na sedáku. Ak by ste tak neurobili, nemali by ste dostatok lana na dokončenie uzla.

Ďalším krokom, ktorý nasleduje, je druhotné prevliekanie lana cez vami pripravený uzol. Ak chcete dosiahnuť najlepší výsledok, je potrebné sa jednoducho držať obrázkového postupu a úplne rovnako ho napodobniť. Vznikne vám pekná a usporiadaná osmička. Dajte si pozor na počiatočnú orientáciu. Na začiatku je potrebné lano v uzle trochu odsunúť, aby sa voľný koniec mohol prevliekať spôsobom ako na obrázkoch. Výsledná veľkosť oka uviazaného okolo sedacieho úväzu by mala byť podobná akú má spojovacie/istiace oko na ňom.

Na konci je potrebné uzol poriadne utiahnuť. Robí sa to tak, že samostatne a poriadne zatiahnete za každý jeden prameň lana vychádzajúci z uzla. Minimálna dĺžka lana, ktorá by mala z uzla vychádzať (ak neviažete poistný uzol) je 10-15 cm. Ak je koniec príliš dlhý, je potrebné ho skrátiť, aby nezavadzal alebo aby ste si ho pri lezení nemýlili s normálnym lanom. Ako pomôcka môže dospelému človeku slúžiť jeho dlaň. Ak malíčkovú hranu priložíte k uzlu, vychádzajúci koniec nesmie končiť na dlani (menšie ruky môžu priložiť aj palec).

Poistný uzol – tzv. poistka

Odporúčaným spôsobom zakončenia osmičkového uzla je použitie poistného uzla. Je to dvojitý rybársky uzol, uviazaný za osmičkovým uzlom. Na uviazanie však bude potrebný dlhší koniec lana ako spomínaných 10-15cm.

Záver

Výsledkom je pekne uviazaný osmičkový uzol, ktorý nie je plochý, ale vyzerá ako vianočka. Za ním je naviazaná poistka, ktorá čo najviac dolieha k uzlu. Poistný uzol uviazaný ďaleko od hlavného uzla môže vadiť pri cvakaní lana a spôsobiť nepríjemnosti. Ktorú variantu si zvolíte je na vás. My odporúčame zakončenie poistkou. Ak máte záujem sa o poistnom uzle dozvedieť trochu viac, prečítajte si o tom náš článok Poistiť, či nepoistiť? To je otázka…