Dvojitý rybársky uzol

Uzlov je veľké množstvo, od jednoduchých až po rôzne okrasné. Ak sa budeme rozprávať o lezeckých uzloch, tak pre športové lezenie ich potrebujete asi tak 5 až 7. Ak pridáme aj špecialitky, tak sa zmestíme do okrúhlej desiatky. Samozrejme, kto chce, môže sa naučiť aj 20. Hlavné však je, vedieť použiť ten najlepší v danej situácii.

Medzi základné uzly, ktoré by mal každý horolezec poznať patrí okrem osmičkového uzla, s ktorým sa naväzujete (a mali by ste ho vedieť aj o polnoci), aj dvojitý rybársky uzol. Ak si viažete poistný uzol za „osmičku“ ako sme vám to priblížili v našom článku Ako sa správne naviazať, tak ho už viete – ani o tom neviete :). Dobré, však?

Dvojitý rybársky uzol slúži hlavne na spájanie lán a pomocných šnúr, kedy vytvára pevné spojenie s malou stratou pevnosti v ňom. Jeho najčastejším použitím je tvorba slučiek na zdrhovacie uzly (alebo ste sa stretli s názvom prusiky), či spájanie lán pri dlhom top-rope alebo zlaňovaní.

Medzi hlavné výhody dvojitého rybárskeho uzla patrí jeho pevnosť a možnosť spájať aj laná rôzneho priemeru. Nevýhodou môže byť jeho ťažké povoľovanie po zaťažení.

Avšak aj takýto jednoduchý uzol vie narobiť ľudom pri viazaní problémy a nevedia ho uviazať správne. Pri spájaní guľatých slučiek či lán je dôležité aby sme voľné konce točili oproti sebe. Potom výsledné uzly do seba nádherne zapadajú a uzol je tak zaviazaný najlepšie, ako sa len dá. To je rovnaké, ako keď nad neupratanou „osmičkou“ kývnete rukou, veď to je dobre. A potom nedajbože to rozviazať… Pri každom uzle platí, že je uviazaný na 100% dobre alebo zle. Nič medzi neexistuje.

Obrázky ukazujú postup viazania, ktorý keď dodržíte, nemôže sa to nepodariť. Zobrazený je pohľad, ako sa na uzol pozeráte, keď ho viažete pred sebou. Všimnite si smer samotných prameňov pri krížení. Pri viazaní druhého uzla obtáčate šedé lano okolo bieleho, ako keby ste pokračovali v špirále, nie opačne – čiže nesnažíte sa lano odtočiť, ale zatočiť.

Postup viazania dvojitého rybárskeho uzla:

 

Výsledok:

Na prvom obrázku nižšie je znázornený uzol pri pohľade spredu. Druhý obrázok ukazuje uzol zo zadnej strany, kde pramene musia ísť pekne paralelne vedľa seba. Ak ste dospeli k tomuto výsledku, máte uzol zaviazaný správne.

Odporúčané články